Vyberte si svoje predplatné

Firmy

Vyberte si z našej ponuky podľa Vašich potrieb

Ponúkané varianty

Pre zamestnanca

150 eur/ rok

Obsahuje:

Prístup pre 1 človeka z firmy

Videá s metodikami

Konzultácia

Pre celú firmu

300 eur/ rok

Obsahuje:

Prístup pre 3 ľudí z firmy

Videá s metodikami

Konzultácie pre firmu

Údaje o organizácii

Podporujú nás