Webinár Vnímavá škola

Aj vy sa chcete stať Vnímavou školou? Pozrite si náš webinár so Janette, ktorá vám vysvetlí, čo by mala vaša škola spĺňať, aby získala značku Vnímavá škola. 

Dátum:

Miesto:

Cena: 100

Od emócii k poznaniu – Eduma, n.o.

Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava
+421 948 72 66 99
info@eduma.sk
www.eduma.sk

Základné údaje:

IČO: 500 988 29
DIČ: 212 017 06 79
Registračné číslo organizácie:
OVVS-105437/478/2015-NO

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.
SK51 1100 0000 0029 4301 6058

Online živá knižnica je projekt organizácie Eduma - Od emócií k poznaniu, n.o.