Tiene Cukrovky

Máte v triede, doma alebo vo vašom okolí diabetika? Viete, ako prežíva isté situácie v škole, s kamarátmi, so spolužiakmi či doma? Ako na neho vplýva stres, nečakané životné situácie alebo písomky v škole? Viete o jeho chorobe a rozprávate sa o tom, ako ju vníma?

Prihláste sa na zážitkový workshop so Janette Motlovou, ktorá je mama dospelého diabetika. Janette vás spolu s našimi Živými knihami, nevidiacou Soňou a s Marekom, prevedú osobnými skúsenosťami a aj tými najhlbšími zákutiami prežívania dieťaťa a mladého človeka s cukrovkou.

Tento workshop je určený učiteľom, spolužiakom i rodičom diabetikov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako prežívajú svoju chorobu deti a mladí s cukrovkou a ako im môžeme spoločne pomôcť.   

Workshop sa uskutoční ako súčasť Festivalu živých kníh. Vstup na neho je bezplatný.

Dáme vám odpovede na dôležité otázky:

  • Ako vidí a prežíva cukrovku malé dieťa a mladý človek v rôznych obdobiach svojho života?
  • Ako vyzerá subjektívne prežívanie hypoglykémie alebo hyperglikémie detského a tínedžerského diabetika?
  • Aké je prežívanie diabetika, ak je navyše inej etnicity alebo má telesný a zmyslový hendikep?
  • Ako pripraviť malého diabetika na príchod do kolektívu?
  • Ako pripraviť kolektív na príchod diabetika?
  • Na čo všetko sa pripraviť pri výchove detského a dospievajúceho diabetika?
  • Ako naučiť dieťa a dospievajúceho hovoriť o svojich potrebách a limitoch s cukrovkou?

Prihláste sa ešte dnes vyplnením vašich údajov v našom prihlasovacom formulári.

Dátum: 14.06.2018

Miesto: Bratislava

Cena: Zadarmo

Tiene Cukrovky (neviditeľné)

Danish oat cake cotton candy jelly beans tart. Dessert cake toffee. Croissant cake fruitcake powder soufflé muffin lemon drops cookie. Sugar plum lemon drops pie jelly beans muffin. Apple pie lollipop toffee pastry carrot cake muffin tart sugar plum. Topping cupcake sweet roll cookie jelly beans sugar plum cake chocolate bar cake. Marzipan bonbon tart marzipan jelly beans jelly-o lemon drops gummi bears. Dessert sweet roll tootsie roll danish sugar plum sesame snaps. Dessert candy canes macaroon. Candy apple pie jelly-o lollipop marshmallow fruitcake jujubes halvah. Cake candy dragée lemon drops muffin marzipan sweet fruitcake carrot cake. Icing liquorice fruitcake gummi bears sweet roll sugar plum lollipop sugar plum. Apple pie lemon drops chocolate bar macaroon jelly beans jelly-o ice cream. Bear claw chupa chups jelly-o.

Od emócii k poznaniu – Eduma, n.o.

Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava
+421 948 72 66 99
info@eduma.sk
www.eduma.sk

Základné údaje:

IČO: 500 988 29
DIČ: 212 017 06 79
Registračné číslo organizácie:
OVVS-105437/478/2015-NO

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.
SK51 1100 0000 0029 4301 6058

Online živá knižnica je projekt organizácie Eduma - Od emócií k poznaniu, n.o.