Tiene cukrovky

Máte v triede, doma alebo vo vašom okolí diabetika? Viete, ako prežíva isté situácie v škole, s kamarátmi, so spolužiakmi alebo doma? Ako na neho vplýva stres, nečakané životné situácie alebo písomky v škole? Viete o jeho chorobe a rozprávate sa o tom, ako ju vníma? Prihláste sa na zážitkový workshop so Janette Motlovou, ktorá je mama dospelého diabetika. Janette vás spolu s našimi Živými knihami, nevidiacou Soňou a s Marekom, prevedú osobnými skúsenosťami a aj tými najhlbšími zákutiami prežívania dieťaťa a mladého človeka s cukrovkou.

Tento workshop je určený učiteľom, spolužiakom i rodičom diabetikov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako prežívajú svoju chorobu deti a mladí s cukrovkou a ako im môžeme spoločne pomôcť.   

Workshop sa uskutoční ako súčasť Festivalu živých kníh.  

Dáme vám na ňom odpovede na dôležité otázky:

  • Ako vidí a prežíva cukrovku malé dieťa a mladý človek v rôznych obdobiach svojho života?
  • Ako vyzerá subjektívne prežívanie hypoglykémie alebo hyperglikémie detského a tínedžerského diabetika?
  • Aké je prežívanie diabetika, ak je navyše inej etnicity alebo má telesný a zmyslový hendikep?
  • Ako pripraviť malého diabetika na príchod do kolektívu?
  • Ako pripraviť kolektív na príchod diabetika?
  • Na čo všetko sa pripraviť pri výchove detského a dospievajúceho diabetika?
  • Ako naučiť dieťa a dospievajúceho hovoriť o svojich potrebách a limitoch s cukrovkou?

Dátum: 14.6.2018

Miesto: Design Factory, Bratislava

Cena: zdarma

Od emócii k poznaniu – Eduma, n.o.

Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava
+421 948 72 66 99
info@eduma.sk
www.eduma.sk

Základné údaje:

IČO: 500 988 29
DIČ: 212 017 06 79
Registračné číslo organizácie:
OVVS-105437/478/2015-NO

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.
SK51 1100 0000 0029 4301 6058

Online živá knižnica je projekt organizácie Eduma - Od emócií k poznaniu, n.o.